(Ürün Belgelendirme İçin)

1. TSE Ürün belgelendirme başvuru formu

2. Marka tescil belgesi veya başvuru yapıldığına dair resmi yazı

3. İmza sirküleri

4. Oda faaliyet belgesi

5. Resmi  gazete fotokopisi

6. Noter onaylı vekaletname

7. Avans dekontu

8. Üretici firma ile belge sahibi firma birbirinden farklı ise noter onaylı fason üretim sözleşmesi

9.TSE Üretim yeri incelemesi ön bilgi formu 

İlgili anahtar kelimeler: tse başvurusu için gerekli evraklar, tse başvurusu için gerekli belgeler