TSE Başvurusu için gerekli evraklar 

(Ürün Belgelendirme İçin)

1. Ürün belgelendirme başvuru formu

2. Marka tescil belgesi veya başvuru yapıldığına dair resmi yazı

3. İmza sirküleri

4. Oda faaliyet belgesi

5. Resmi  gazete fotokopisi

6. Noter onaylı vekaletname

7. Avans dekontu

8. Üretici firma ile belge sahibi firma birbirinden farklı ise noter onaylı fason üretim sözleşmesi

(Hizmet belgelendirme için ) 

1. Cokey ekran görüntüsü

2. Avans dekontu

3.İmza sirküleri

4.Oda faaliyet belgesi

5.Resmi gazete fotokopisi