TSEK (Kritere Uygunluk) Belgesi Nedir?

TSEK KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ NEDİR?

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi standardı olmayan ürünler için verilen bir belgelendirme türüdür.

  • Eğer  sizin sektörünüzde farklı bir firma daha önce TSEK Kritere Uygunluk Belgesi aldı ise direk TSE belgelendirme kurumuna TSEK Kritere Uygunluk Belgesi olarak başvuru yapılabilir.
  • Eğer ki ürettiğim ürün Türkiye’de Tek sadece ben üretiyorum ve TSE Belgesi almak isteğiniz varsa almanız gereken belge TSEK Kritere Uygunluk Belgesidir. Yapılacak ilk işlem TSEK Kriteri hazırlamaktır. Hazırlamış alınan kriter üzerinden işlemler yapılır ve belgelendirme gerçekleştirilir.

TSEK Kritere Uygunluk Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,

• İlgili belgelendirme kriterinin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,

• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan TSE Kritere Uygunluk Belgesi verilir.

Yayınlanan kriter üzerinden TSE ‘ ye bağlı olduğunuz üretim yerindeki Türk Standartları Enstitüsüne müracaat edilerek belgelendirme işlemleri gerçekleştirilir.

Anahtar Kelimeler: TSEK Belgesi, TSEK Kritere Uygunluk Belgesi, TSEK Belgesi Danışmanlık, TSEK Belgesi Nasıl Alınır

Tıkla Ara
216 348 23 00
Whatsapp
Danışma