TSEK Belgelendirme Maliyeti

TSEK BELGELENDİRME MALİYETİ

a) TSEK Başvuru esnasında ödenecek ücretler nelerdir?

TSEK Ürün Belgelendirmede;  TSEK belgesi almak için TSE’ye başvuru yapacağınız her bir standart başına yurtiçi başvurularında  21.000 TL TSEK belgesi avans ücreti yatırılır. Yatırdığınız avans ücretinin dekontu ile TSE başvuru işlemi gerçekleştirilir. Bu tutar  ilk başvuru aşamasında belgelendirme hizmetleriyle ilgili yapılacak harcamalardan mahsup edilmek üzere alınan ücrettir.

b)Denetim sonrası ödenecek ücretler nelerdir?

TSE Muayene ve Deney ücreti :

Bir ürün üzerinde ilgili standart/kritere göre TSEK belgesi almak için laboratuvarda yapılan muayene ve deneyler sonucunda ilgili laboratuvar tarafında muayene ve deneylerin ücretleri, başvuru/ belge sahibi tarafından ilgili laboratuvara ödenir.

Deneyler firma bünyesinde yapılıyorsa; Başvurusu yapılan standarttan denetçinin alacağı numune adeti x  TSEK DKLMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50’si tahakkuk ettirilen ücrettir.

Deneyler TSE’nin laboratuvarlarında yapılıyorsa ; Başvurusu yapılan standarttan denetçinin alacağı numune adeti x  TSEK DKLMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %100’üdür.

TSE Denetim esnasında denetçiler tarafından alınacak numune adeti X deney ücreti birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak olup numuneler alındıktan sonra ödeme gerçekleşecektir.

Her bir standart için belirlenmiş olan deney ücretleri değişmektedir.

İnceleme Hizmet Ücreti: 

Görevli inceleme uzmanı/uzmanlarının, gün içerisinde gerçekleştirdiği inceleme sayısından, incelemenin gerçekleştiği kuruluş ve gün başına tahakkuk ettirilen ücrettir.

Gün başına ödenecek ücret 8600  TL dir.

Tıkla Ara
216 348 23 00
Whatsapp
Danışma