TSEK 646  YETKİLİ SERVİSLER ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN KURALLAR

TSEK 646 TSEK 646 Elektrikli Araçlar Yetkili Servis Belgesi

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için;

a) İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,

b) Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,

c) İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,

ç) İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,

d) Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,

koşullarının bir arada sağlanması gerekir.

TSE K 646 Standardı Nedir?

Karayolu elektrik motorlu taşıtları bakım – onarım servis hizmeti veren yetkili servislerinin; sınıflandırılması ile bu taşıtların, motor, vites kutusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemler (aksesuarlar), ilâve sistemler (tâdilatlar), gövde (kaporta ve boya) vb. konularda verilmesi gerekli bakım, teşhis (diyagnostik) ve onarım hizmet yerlerine ulaşım genel kuralları (işletmecilik, çalışanların özellikleri, teknik donanım, yapısal özellikler ile ilgili kurallar) ile özel kurallarını kapsar.

TSEK 646  Hizmet Yeterlilik Belgesini almak için;

 • Türkiye’de bir firmanın yetkili servisi veya
 • İthalatçı firma veya
 • İmalatçı firma olmanız gerekmektedir.

TS 12047’den Hizmet Yeri Belgesi (HYB) olan yetkili servisler bu kriterden belgelendirilirler. TS 12047’den henüz HYB belgesi olmayan yetkili servisler aynı anda hem TS 12047’den hem de bu kriterden belgelendirilme başvurusunda bulunabilirler. Ancak belgelendirme sırasında öncelikle TS 12047’ye uygunluk şartı aranmalıdır.

TSEK 646 Hizmet Yeterlilik Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Bağlı bulunduğunuz oda faaliyet belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Yetkili servis ise TSE yetkili servis sözleşmesi ve sözleşmeyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri
 • İthalatçı firma iseniz taahhütname
 • İmalatçı firma iseniz marka tescil belgesi olması zorunludur.
 • TSE Avans Dekontu

TSE K 646  Standardı Neleri Kapsamaktadır?

Yapısal özellikler ile ilgili kurallar

İşletmecilik ile ilgili kurallar

Teknik donanım ile ilgili kurallar

Çalışanlar ile ilgili kurallar

Güvenlik ile ilgili kurallar

TSEK 646 Personel Şartları Nelerdir?

Hizmet verilen araç tipine ve verilen hizmete göre personel sayıları değişmektedir.

En az meslek lisesi mezunu ilgili bölümlerden mezun olmamaları halinde ise ustalık , kalfalık veya mesleki yeterlilik belgesi olan kişiler çalışıyor olmalıdır.

TSEK 646 Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

 • Türk Standartları Enstitüsü başvurusu yapılır.
 • Türk Standartları Enstitüsü inceleme uzmanları firma yerine denetime gelir.
 • Standartta istenilen işyeri şartlarının gerekli fiziksel alanların mevcut olup olmadığı kontrol edilir.
 • Teknik çalışma alanının yeterli olup olmadığı kontrol edilir.
 • Personel şartları sağladığını gösteren firma evrakları incelenir.
 • Firmada bulunması gereken bulunması gereken kullanılan techizat listesinde eksik olup olmadığı kontrol edilir.
 • Standardın gerektirdiği diğer doküman incelemelerinde bulunulur.
 • İnceleme tutanağı kayıt altına alınır.
 • Türk Standartları Enstitüsü belgelendirme başkanlığına gidilerek belge teslim alınır.

  TSEK 646  Hizmet Yeterlilik Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

  Başvuru tarihinden itibaren İstanbul içi maksimum başvuru tarihinden itibaren  15 iş gününde, İstanbul dışı iller başvuru tarihinden  1 ay içerisinde belgeniz firmanıza teslim edilir.

  TSEK 646  Hizmet Yeterlilik Belge Geçerlilik Süresi Nedir?

  TSEK 646 Hizmet Yeterlilik Belgesi süresi 1 yıldır. Yılda 1 defa belgelendirme müracaatında bulunularak vize işlemi yaptırılarak tekrar TSE tarafından denetime gelinir.

Türkiye’nin tüm illerine hizmetimiz mevcuttur.

Daha detaylı bilgi ve teklif almak için  firma uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

https://tsebelgeleri.net/iletisim/