TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 

Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi Başvurusu Online olarak yapılır. TSE Avans ödemesi yatırmadığınız takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi başvuru evrakları aşağıda belirtilmiştir.

İstanbul dışı illlerde;

  • Vergi levhası
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri
  • Oda faaliyet belgesi
  • Avans dekontu (Türk Standartları Enstitüsüne başvuru için yatırılması gereken ücret)
  • TSE Hyb Başvuru Formu ( kaşeli imzalı ) halde bağlı bulunduğunuz TSE İl Müdürlüğü’ne mail olarak veya elden teslim etmeniz gerekmektedir.

TSE Başvurusunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız firmamızı arayarak online başvuru için hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Teknik servis iseniz; Yetkili Servis Sözleşmesi

İmalatçı/ithalatçı firmaların imal ettiği veya ithal ettiği ürünlerin satış sonrası hizmetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlanan sözleşme örneğidir. Sözleşmede yazılı olan maddeler, sözleşmenin zorunlu maddeleri olup, taraflar bu maddelerin dışında aralarında yaptıkları anlaşma maddelerini de sözleşmeye dâhil edebilirler. Yetkili Servis Sözleşmesi tarafların karşılıklı kaşelenerek imza altına alınması şartı ile de yapılabilmektedir. Tarafların imza sirkülerinin veya imza beyannamelerinin (şahıs firmalarında) aslı görülerek okunaklı olacak şekilde fotokopileri kabul edilecektir.

Yetkili Servis Sözleşmesi

  • İthalatçı firmalar için taahhütname

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için “Taahhütname” vermelidirler.

İthalatçı Taahhütname Örneği

Belge almak istediği faaliyet alanında markasını tescil ettirmiş Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Tescil Belgesi veya TPE Marka başvuru evrakı olması zorunludur.

 

 

Tıkla Ara
216 348 23 00
Whatsapp
Danışma