TSE´DEN İKİNCİ EL CEP TELEFONU YENİLEMESİNE TANDARD GETİRİLDİ

“YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK” le belirlenen yenileme merkezlerinin hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma şartlarını içeren “İş Yerleri- Cep Telefonu ( İkinci El) Yenileme Merkezleri için Kurallar” TS 13906 Standartı TSE Tarafından yayımlandı. Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler personel yeterlilik şartları dahil olmak üzere iş yerlerinin standarda uygunluğuna dair belgelendirme başvurusunu TSE’ye yapacaklar. Yenileme merkezleri TSE’den alınacak Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile Ticaret Bakanlığından yenileme yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek. Standartla yenileme merkezlerine getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:

– Yenileme Merkezi iş yerinin tamamı aynı çatı altında olmalıdır. –

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilmelidir.

-Yenileme merkezine gelen ikinci el cep telefonlarının Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde “Beyaz Liste”de olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilmelidir. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmamalıdır.

-Cihazın yenilenmesini engelleyen fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilmelidir.

– Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerine ilişkin değerleme işlemi yapması durumunda bu işlem en geç beş iş günü içinde sonuçlandırmalıdır.

– Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerlemesinin yapılmasını takiben müşterinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını almalı ve kabul edildiğinde ödemeyi yapmalıdır.

– Cihaza ait müşteri beyanı ile kayıt altına alınan ek bilgileri karşılaştırmalıdır.

– IOS, Android vb. bir yazılım ile cihazın performans testleri yapılmalıdır.

– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yenileme işlemi yapılacak cep telefonlarının ses ve/veya veri haberleşmesinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol etmelidir. Bu madde kapsamında yapılan işlem kayıt altına alınmalı ve 5 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.